Get Adobe Flash player

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Sistemi(AÖF E-Öğrenme), 1.100 bin öğrencisi ve 950 bin mezununa uzaktan eğitim yoluyla yüksek öğrenim sağlamıştır.


Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi, ülkemizde çağdaş anlamda uzaktan eğitim modeli ile yeni ihtiyaçların karşılanması konusunda hızla harekete geçebilen çok esnek bir yapıya, güçlü bir organizasyona sahiptir.

Bu yönü ile dünyanın mega üniversiteleri arasında yer almaktadır.


Toplam 35 programıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 6 Batı Avrupa ülkesinde yaşayan Türk vatandaşlarına eğitim hizmetini çağdaş uzaktan eğitim sistemi ile götürüyor.

Bugün Türkiye’de üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yaklaşık % 40’ı Anadolu Üniversitesi öğrencisidir. 

 

AÖF KREDİLİ SİSTEM NEDİR?

 

2011 -2012 Öğretim Yılı’nda belli programlarda pilot olarak uygulanan ve 2012- 2013 Öğretim Yılı’nda tüm bölümlere uygulanan kredili sistem; bölüm derslerinin dönemlik olarak belirlendiği, Güz ve bahar yarıyılı olarak bir öğretim yılının 2 dönem olarak ayrıldığı, Güz ve bahar yarıyıllarının her birinde bir ara sınav ( vize ) bir de dönem sonu sınavı (final) yapıldığı sistemdir. Bu sistem ile  kayıt yenileme dönemlerinde öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabilir veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer System ECTS ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemi AKTS olarak adlandırılır) krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebilir.

 

Mezun Olabilmek İçin Kaç Kredi Gereklidir?

Mezun olabilmek için; Lisans öğretiminde;   240 kredi,Ön Lisans öğretiminde; 120 kredi almak yeterlidir. Tüm dersleri başarı ile tamamlayan, ve genel not ortalaması 2.00 olan öğrenciler mezun olabilirler.

 

v   Sınav Sistemi ve Soru Sayısı Kaçtır?

Bu sistemde her ders için 1 ara sınav ( vize ) ve 1 dönem sonu sınavı ( final )  olmak üzere bir dönemde 2 sınav, yılda toplam 4 sınav yapılacaktır. Sınavlarda değerlendirme yine 100 puan üzerinden yapılacak olup, başarı notu için ara sınav notunun %30'u ve dönem sonu sınav notunun %70'i alınacaktır. Hesaplanan başarı notu o puanın harf notuna dönüştürülecektir. Ara ve dönem sonu sınavlarında çoktan seçmeli 20 soru olup, her bir ders için 30 dakikalık süreler verilecektir.

 

Yeni Sistemde Notların Harf Karşılıkları Nasıl Hesaplanacaktır?

 

AÖF Kredili Sistem Not Baremi şu şekildedir;

AA      -           4.0       -           84 – 100          = BAŞARILI

AB      -           3,7       -           77 – 83            = BAŞARILI

BA      -           3,3       -           71 – 76            = BAŞARILI

BB      -           3,0       -           66 – 70            = BAŞARILI

BC      -           2,7       -           61 – 65            = BAŞARILI

CB      -           2,3       -           56- 60             = BAŞARILI

CC      -           2,0       -           50 – 55            = BAŞARILI

CD      -           1,7       -           46- 49             = 2’nin üzerinde BAŞARILI

DC      -           1,3       -           40 – 45            = 2’nin üzerinde BAŞARILI

DD      -           1,0       -           33 – 39            = 2’nin altında BAŞARISIZ

FF       -             0        -           0 – 32              = 2’nin altında BAŞARISIZ

 

“FF” hariç “CD”, “DC”, “DD” notlarını kurtarma hakkı vardır.

 

Ders ve Bir Üst Sınıfa Geçebilmek için Hangi Şartlar Yeterlidir?

Yeni sistem ile 3 ve daha fazla dersten kalan öğrenci sınıf tekrarı yapmayacaktır. Bu sistem ile her bir ders kendi döneminde değerlendirilecek olup, sınav sonunda Dönem not ortalaması 2.00′ın üzerinde ise CD-DC-DD alınan derslerden geçilir, güz dönemi – bahar dönemi veya akademik yılsonunda Genel Not Ortalamasının 2.00 olmaması durumunda öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kaydını yenilediği dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında olan derslerini ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle Genel Not Ortalamasını en az 2.00’ye yükseltmek durumundadır.

ÖNEMLİ: 3. sınıfa (5. – 6. yarıyıl)  geçebilmek için; 1.sınıftan, 4. sınıfa (7.-8. yarıyıl)  geçebilmek için 2. sınıftan kaldığınız dersin bulunmaması gerekir.

 

AÖF ile İlgili Bilgilere Nereden Ulaşabilirim?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi ile ilgili programlar, sınavlar, kılavuzlar ve akademik takvim ile ilgili tüm bilgilere  http://e-ogrenme.anadolu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bütünleme Sınavı Olacak mı ?

Yeni sistem ile ilgili yapılan açıklamada; sınav başarısının değerlendirilmesinde Bağıl Değerlendirme Sistemi kullanıldığından güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı bulunduğundan bütünleme sınavı yapılmayacaktır.

ÖNEMLİ: 4. sınıf öğrencisi olup, mezun olabilecek durumda olanlar fakat tek bir dersi kalan öğrenciler için “Tek Ders Sınavı” yapılacaktır.

 

v   Aynı Anda İki Farklı Bölüme Kayıt Yaptırabilir miyim ?

Ara ve dönem sonu sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapıldığından yalnızca bir bölüme ait dersten sınava girebilir. Bu nedenle aynı anda iki farklı bölüme kayıt yapılması mümkün değildir.

 

İkinci Üniversite Şartları ve Kayıt Yapılabilecek Bölümler Hangileridir?

Herhangi bir yüksek öğretim programından mezun olan ve örgün üniversitelerinden lisans ya da ön lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim bünyesinde Açıköğretim, İktisat ya da İşletme Fakültesine 2. üniversite okuma hakkına sahiptir. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ya da kaydı bulunmayanlar 2. üniversite için başvuru yapamazlar.

İkinci Üniversite Kapsamında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptırılabilecek önlisans programları ve lisans bölümleri şunlardır;

 

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ   (ÖNLİSANS)    

 1. ADALET
 2. BANKACILIK VE SİGORTACILIK      
 3. BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI               
 4. ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ         
 5. DIŞ TİCARET         
 6. ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM, İLETİM VE DAĞITIMI*                 
 7. EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ          
 8. EV İDARESİ           
 9. FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK         
 10. HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM      
 11. İLAHİYAT               
 12. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ     
 13. İŞLETME YÖNETİMİ            
 14. KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM        
 15. LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK           
 16. LOJİSTİK                
 17. MARKA İLETİŞİMİ               
 18. MEDYA VE İLETİŞİM           
 19. MENKUL KIYMETLER VE SERMAYE PİYASASI              
 20. MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI      
 21. ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA
 22. PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ                  
 23. RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI  
 24. SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ            
 25. SOSYAL BİLİMLER               
 26. SOSYAL HİZMETLER 
 27. SPOR YÖNETİMİ
 28. TARIM   
 29. TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
 30. TURİZM VE SEYAHAT HİZMETLERİ           
 31. YEREL YÖNETİMLER

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ   (LİSANS)          

 1. FELSEFE                  
 2. SOSYOLOJİ           
 3. TARİH    
 4. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI                                     

İŞLETME FAKÜLTESİ   (LİSANS)     

 1. İŞLETME                 
 2. KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ                                     

İKTİSAT FAKÜLTESİ   (LİSANS)       

 1. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ       
 2. İKTİSAT 
 3. KAMU YÖNETİMİ                
 4. MALİYE 
 5. 5.      ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 

Mezun Olduktan Sonra Yüksek Lisans Yapabilir miyim ?

Lisans bölümlerinden mezun olanlar yüksek lisans yapma hakkına sahiptir. Yüksek lisans yapmak isteyenler eğitim almak istedikleri Üniversite ve alandan yüksek lisans öğrenci alım koşullarını gerçekleştirdiği takdirde yüksek lisans yapabilirler. 

 

 

AÖF DERS GEÇME KOŞULLARI

 

“En önemli ve verimli görevlerimiz, eğitim ve öğretim işleridir. Eğitim ve öğretim işlerinde kesinlikle başarı sağlamak gerekir. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu yolla olur.”

                                                                                                                                                             M. Kemal ATATÜRK

 

1981 yılında yürürlüğe giren Türk Yükseköğretimini yeniden düzenleyen Kanun ile Türk Üniversitelerine “Sürekli ve Açık öğretim Yapmak” hakkı verilmiştir. Bu hak doğrultusunda Anadolu Üniversitesi, 1982 – 1983 Öğretim Yılı’nda İktisat ve İş İdaresi alanında iki uzaktan öğretim programı ile başlayan Açıköğretim Sistemi’ni sürekli genişleterek büyütmüş ve bugün Lisans / Önlisans tüm programları bünyesinde bulundurma hakkı elde etmiştir.

 

2011 -2012 Öğretim Yılı’nda belli programlarda pilot olarak uygulanan kredili sistem ile Açık öğretim uzaktan eğitim sistemi çağın standartlarına ulaşmış, 2012 – 2013 Öğretim Yılı’nda tüm Lisans / Önlisans bölümlerinde uygulama alanı bulmuştur.

 

Kredili sistemin amacı; öğrenmenin aktifleşmesi ve ders sorumluluklarının bir yıllık yerine dönemlik ( yarıyıl ) olarak okutulmasıdır.

 

Kısaca kredili sistem;

 

-          Lisans öğretimi;          -           8 dönem,

-          Ön Lisans öğretimi;    -           4 dönem olarak belirlemiştir.

 

Mezun olabilmek için;

-          Lisans öğretiminde;               -           240 kredi,

-          Ön Lisans öğretiminde;         -           120 kredi almak yeterlidir.

 

Bu bağlamda Açık Öğretim Fakültesi ( AÖF ) Kredili Sistem, başarılı öğrencinin ödüllendirilmesi, başarısız öğrencinin ders geçimini zorlaştıran bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, geçmiş yıllarda görülen “100”puanlık sayı sistemi yerini “Harf Sistemi” olarak adlandırılan 4,00’lük siteme bırakmıştır.

“Harf Sistemi” ile bir dersten “CC” veya üzerinde not alan öğrenci dersi başarmış sayılmakta, “FF” notu alan öğrenci ise başarısız sayılmaktadır.

 

AÖF Kredili Sistem Not Baremi şu şekildedir;

AA      -           4.0       -           84 – 100          = BAŞARILI

AB      -           3,7       -           77 – 83            = BAŞARILI

BA      -           3,3       -           71 – 76            = BAŞARILI

BB      -           3,0       -           66 – 70            = BAŞARILI

BC      -           2,7       -           61 – 65            = BAŞARILI

CB      -           2,3       -           56- 60             = BAŞARILI

CC      -           2,0       -           50 – 55            = BAŞARILI

CD      -           1,7       -           46- 49             = 2’nin üzerinde BAŞARILI

DC      -           1,3       -           40 – 45            = 2’nin üzerinde BAŞARILI

DD      -           1,0       -           33 – 39            = 2’nin altında BAŞARISIZ

FF       -             0        -           0 – 32              = 2’nin altında BAŞARISIZ

 

 

“FF” hariç “CD”, “DC”, “DD” notlarını kurtarma hakkı vardır.

 

Bu sistem ile;

-          1. yarıyılda başarılı olamayan öğrenci; 5. ve 7. yarıyıldan,

-          2. yarıyıl tüm derslerden başarılı olamayan öğrenci; 6. ve 8. yarıyıldan ders alamaz.

-          3. yarıyıl tüm derslerden başarılı olamayan öğrenci; 7. yarıyıldan,

-          4. yarıyıl tüm derslerden başarılı olamayan öğrenci; 8. yarıyıldan ders alamaz.

 

Açık Öğretim sisteminde yaşanan tüm bu gelişmeler göz önüne alındığında;

 

NEDEN İHTİYAÇ AKADEMİ?

 

Çağımız Bilgi Çağı’dır. 21. yüzyıl Bilgi Çağı’nda İHTİYACIMIZ olan en önemli kaynak; “bilgi”dir. “Bilgi”nin yolu ise; kişinin kendini geliştirmesi ve akademik bir eğitimden geçer.

 

Bu amaçla İHTİYAÇ AKADEMİ olarak, akademik eğitimde Anadolu Üniversitesi tarafından yerine getirilen Uzaktan Eğitim misyonun devamı olarak bireylerin vizyon sahibi, alanlarında uzman ve topluma yararlı bireyler olabilmeleri için tüm imkanlarımız ile yanınızda yer alıyoruz.

 

-          Dershanemizin her biri alanlarında uzman eğitimci kadrosu,

-          Birebir / Sınıf Etütleri,

-          Aktif öğrenmeye dayalı deneme sınavları,

-          Online soru çözümleri,

-          Konulara yönelik yaprak testler,

-          Tekrar dersleri,

-          Sınava yakın dönemlerde çözülen çıkmış sorular,

-          Ara Sınav – Final konularını kapsayan Ders Takip Fasikülleri ve

-          Rehberlik faaliyetleri ile İHTİYAÇ duyduğunuz tüm alanlarda yanınızdayız.

 

 

Bilgi Çağı’nın temeli; eğitimdir. Eğitim İHTİYAÇ’tır. Akademik öğretimin temeli ise; İHTİYAÇ AKADEMİ’dir.

 

İhtiyaç Akademi, yeni dönem Açık Öğretim kredili sistemde siz değerli öğrencilerimize Lisans / Ön Lisans tüm bölümlere ilişkin dersler ile yolunuzu aydınlatmaya devam edecektir. Her bir ders saati 60 saat olarak belirlenmiş olup, Hafta içi, Hafta sonu taleplerinize göre derslerimize devam etme imkanı bulacaksınız.